Swedes in Canada

Uppdraget fullgjort: En sammanfattande historiebok om Svenskarna i Canada.

Min bok Swedes in Canada: Invisible emigrants blev inte klar under hösten 2014, men University of Toronto Press har sagt mig att till våren 2015 SKA det bli av. Det preliminära datumet är i april 2015, och den här gången verkar det ganska säkert. Jag har just avslutat läsningen av korrekturet, vilket var ganska omfattande, och det är ett bra tecken. Vad som än händer nästa gång, så är det den slutliga produkten.

Välkommen

Efter mer än ett decennium närmar sig nu historikern Elinor Berglund Barrs från Thunder Bay manuskript sin utgivning genom University of Toronto Press. Projektet Svenskarna i Canada började ta form redan under år 2002, startat av fondsamlaren Don Sjoberg och sponsrat av Lakehead Social History Institute. Olika svenska organisationer och personer i Canada, Sverige och U.S.A. fängslades av idén och stödde projektet både med pengar och förnödenheter.

Vad som startade som ett femårsprojekt av forskning och materialsamlande blev till slut ett sjuårsprojekt på grund av den oväntade syndafloden av forskningsmaterial, som skänkts av intresserade personer och samlats in från arkiv i Canada, Sverige och U.S.A. Det samlade forskningsmaterialet fyller ett stort rum på längden, och utgör ca 12 hyllmeter eller 40 hyllfot, som efter utgivningen ska doneras till något canadensiskt arkiv, så att det också kan användas av framtida forskare.

Det färdiga manuskriptet antogs av University of Toronto Press i februari 2010, och passerade alla deras krav med flygande fanor. Statliga medel tilldelades utgivarna i juli 2012. Så snart erforderliga kontrakt har erhållits, och skrivits på av författaren, så följer utgivningen inom nio månader.

Mitt hjärtliga tack till de generösa själar som fängslades av idén och som skickade mig memoarer, släkthistoriker, foton, böcker, tidningsklipp, och andra minnessaker, till de som gjorde register till lokalhistoriska böcker, till de som översatte text från svenska till engelska, och till de som läste och kommenterade manuskriptet. Ni ska känna att ni har bidragit mycket till kvaliteten i manuskriptet.